Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Deken Miltenburg Cursiefje
Lees meer >>>
Bijbel - gespreksgroep cluster Kana
Lees meer >>>
Opstarten projectkoor voor Pasen 2020
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zaterdag 25-1-2020
19.15 uur

Eucharistieviering
3e zondag door het jaar Feest v.d. bekering v.d. H. Apostel Paulus
Lees meer >>>
Zondag 26-1-2020
09.30 uur

Eucharistieviering
Buggenum: Zondag 26 januari 3e zondag door het jaar A Mt. 4,12-23
Lees meer >>>
Dinsdag 28-1-2020
09.00 uur

Eucharistieviering
In de dagkerk H. Tomas van Aquino
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Deken Miltenburg Cursiefje

Glas in lood ramen van binnenuit.

Op het einde van de internationale bidweek voor de eenheid (18-25 januari) vieren we het feest van Paulus’ bekering. De betekenis van deze apostel is nauwelijks te overschatten. Hij was gewoon een imponerende, wellicht ook wat driftige persoonlijkheid, die even gemakkelijk met de groten der aarde (bijv. koning Agrippa) omging, als dat hij zich inzette voor bijvoorbeeld slaven (vgl. Onesimus). Hij was zeer bereisd, sprak meerdere talen en kón ergens echt voor gaan. Dat liet hij al zien toen hij christenen vervolgde, en die onvermoeibare inzet gaat later over in zijn er-zijn-voor-de-Kerk.
Misschien is dit wel iets wat mij het meest in Paulus aanspreekt: zijn liefde voor de Kerk. Deze uit zich in de volle aandacht die hij geeft aan de lokale gemeenten die hij heeft gesticht en die hij ook van op afstand met raad en daad bijstaat. En nog duidelijker herken ik dat in de wijze waarop hij in zijn brieven schrijft over de Kerk als een mysterie.
Daar waar Paulus zelf over zijn bekering schrijft (Hnd 9,1-22 en Hnd 22,3-16) ontdekken we al hoezeer Jezus zich met die Kerk identificeert. “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” (Hnd 22,7 en 9,4). Er staat niet: waarom vervolg je mijn leerlingen?, nee,  Jezus identificeert zich met zijn leerlingen, met zijn Kerk: “waarom vervolg je Mij?! Zo bezien wordt de Kerk iets als je gezin, of je familie: je voelt je er thuis. En wie spreekt nu graag kwaad over zijn gezin? We kunnen eigenlijk niet goed hebben als een ander ons gezin in een kwaad daglicht stelt. Zonder dat dit betekent dat wij niet zien dat er ook in ons gezin best wel eens wat mis gaat.
Daartoe wil ik u uitnodigen: om de Kerk  van binnenuit te bekijken, met dezelfde warmte en begrip waarmee je naar je gezin kijkt. Ons thuis weten in die kerk. Als we het met het kerkgebouw vergelijken: wat een verschil als we de glas-in-lood ramen van binnenuit bekijken, of van buitenaf! Als je van buiten kijkt blijven de ramen donker; sta je ín het gebouw en schijnt de zon, dan ontdek je de kleuren en taferelen. Dezelfde vensters geven een totaal andere kijk. Dat we zo het mooie van ons geloof mogen ontdekken!

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso

webdesign horvers.net