Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Zinvol Zin-vol
Lees meer >>>
Pelgrimstocht vastenactie 2018
Lees meer >>>
Vastenactie 2018:
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Vrijdag 23-3-2018
19.00 uur

Eucharistieviering
Toediening van het H. Vormsel aan de leerlingen van groep 8 van de basisschool
Lees meer >>>
Zaterdag 24-3-2018
17.45 uur

Eucharistieviering
Palmzondag/ Passiezondag van het lijden van de Heer Begin van de GOEDE WEEK. B jaar Ev:
Lees meer >>>
Dinsdag 27-3-2018
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Zinvol Zin-vol

‘Lichtpuntjes: Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken. Je kunt ze zelf ook zijn!.’ Pelgrimstocht vastenactie 2018

Voor de achtste keer alweer organiseert Vastenactie een driedaagse pelgrimstocht. Deze keer wandelen we in het gebied tussen Woerden, Bodegraven en Noorden: tot in het Groene Hart. Van 22 tot 24 maart 2018 pelgrimeren we ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen voor het centrale Vastenactieproject in Zambia.
Onderweg houden we halt voor momenten van bezinning.
Voor onszelf, voor onze tochtgenoten, voor medemensen in Zambia of elders in de wereld, voor Gods Schepping. En natuurlijk draagt deze wandel-driedaagse ook bij aan een gezellige en waardevolle ontmoeting tussen mensen. 

'Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet', het jaarthema van Vastenactie 2018, vormt het uitgangspunt voor de Pelgrimstocht en de bezinningsmomenten die we iedere dag houden. In Zambia gaan de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria waar niemand komt, om te zorgen voor aidspatiënten, voor grootouders die op hun oude dag voor hun kleinkinderen moeten zorgen en voor kinderen die hun ouders hebben verloren. We willen stil staan bij de vraag hoe wij tochtgenoten van de zusters kunnen zijn. 

We wandelen drie dagen door het Groene Hart. U bent van harte welkom met ons mee te lopen, ook als u één of twee dagen wilt aansluiten. 

Aanmelding en kosten
De deelnamekosten zijn € 15 per dag. Dat is inclusief busvervoer van en naar de vertrek- en aankomstplaats op donderdag en vrijdag. U hebt de mogelijkheid om te overnachten in de buurt en om gebruik te maken van de lunchpakketten en het avondeten. We hebben twee arrangementen samengesteld. Als u andere wensen hebt, kunt u contact opnemen.

U kunt u via het formulier aanmelden en als u een van de twee standaardarrangementen hebt gekozen, kunt u deze meteen betalen via de webshop. Let op: wanneer u via de webshop betaalt, vergeet dan niet het formulier ook in te vullen.
Sponsoring: Als pelgrim kunt u zich laten sponsoren. De opbrengst is bestemd voor het Vastenactieproject in Zambia.

De website waar u alle informatie vindt:
www.vastenactie.nl/evenementen/pelgrimstocht2018Vastenactie 2018:

Het is nog donker, bijna nacht nog als een moeder aanklopt, haar kinderen hebben het koud ’s nachts, op de vloer van hun hut met slechts een oude plastic zak voor de warmte. Dan volgt een man, hij wacht stilletjes bij de voordeur tot iemand hem opmerkt. Graatmager. In vodden, hij heeft dorst. Zij zullen vandaag niet de enigen zijn die aanbellen. Ook morgen zullen er mensen komen en de dag daarna. Voor iedereen is er een luisterend oor, een arm om de schouder, een helpende hand, een deken, zeep, wat maïspap, medicijnen of een duwtje in de rug. Niemand wordt weggestuurd. ‘Wij doen wat niemand doet’, zegt ze. We gaan de wijk in, hier een hiv-positief jongetje dat niet meer kan lopen. Naar een vader die zijn kind geen eten en geen medicijnen kan geven en machteloos moet toezien. Naar een aardedonkere hut waar in een hoek een doodzieke vrouw op de grond ligt, niet in staat voor haar jonge kinderen te zorgen. Naar een oma die zorgt voor haar zes kleinkinderen, maar die geen eten voor ze heeft en ook geen geld om ze naar school te laten gaan. Naar een meisje dat voor haar broertjes en zusjes zorgt omdat haar ouders er niet meer zijn. En ook hier, ver voorbij de wereld zoals ik die ken, zorgt ze voor iedereen die dat nodig heeft. Zorgt ze dat kinderen weer naar school, en hun ouders een vak kunnen leren. Zorgt ze ervoor dat mensen hun medicijnen krijgen en steun vinden in hun gemeenschap. Zorgt ze dat mensen weer opbloeien en op eigen benen kunnen staan. ‘Wij komen waar niemand komt’ zegt ze. 

En ik zie dat het waar is.

IBAN: NL21INGB 000 300 0046     Palmpasen

Palmpasenstokken zijn een typisch Nederlands en Duits gebruik. Opnieuw in gebruik genomen na de reformatie, dus vanaf de 16e eeuw. Met Palmzondag herdenkt men dat Jezus op een ezel Jeruzalem introk en door de mensen werd verwelkomd- één week voordat Hij aan het kruis zou sterven- met palmbladeren, zoals wij tegenwoordig met vlaggetjes zwaaien. De palmpasenstok vertelt dus eigenlijk het verhaal van de laatste week van Jezus’ leven.

Het kruis: Het is een kruis om ons eraan te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven.

Brood: Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn leerlingen.

De haan: herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen. Hoewel Jezus wordt verraden door Judas, wordt Hij ook door Petrus verloochend. Nadat Jezus de volgend ochtend is gearresteerd en Petrus er op wordt aangesproken dat hij bij Jezus hoort, zegt hij - 

waarschijnlijk uit vrees voor Zijn eigen leven- dat hij Hem niet kent. Vlak daarna kraait de haan.

De dertig zilverlingen Bij het verhaal over de dood van Jezus hoort ook het verhaal van Judas die Jezus verraadt voor 30 zilverlingen. Daarom dient er een slinger van dertig rozijn of andere gedroogde vruchtjes aan te hangen die verwijst naar de 30 zilverlingen die Judas ontvangt om Jezus te verraden.

De 12 apostelen: Hoewel Jezus heel veel mensen onderrichtte had hij 12 volgelingen  die het dichtst bij Hem stonden -de 12 apostelen- met hen genoot Hij van het laatste avondmaal. Daarom een slinger van 12 noten die verwijst naar de 12 apostelen.

Eieren: Vaak ook zijn er eieren vanwege het komende paasfeest. Eieren staan voor een nieuw begin. Het verhaal van Pasen is ook een verhaal van nieuw begin. Nadat Jezus is gekruisigd en gestorven, -zo vertelt de Bijbel- staat Jezus op uit de dood. Dat staat voor een nieuw begin.

Sinaasappel of citroen: Ook deze zure vrucht verwijst naar Jezus aan het kruis. Terwijl Hij wordt bespot- vlak voordat Hij sterft- krijgt iemand medelijden met Hem en drenkt een spons in zure wijn/azijn met gal (in die tijd een pijnstillend middel) steekt die op een stok en houdt die bij Jezus’ mond, zodat hij iets te drinken heeft.

Buxus: Omdat bij ons geen palmbomen groeien, is de –eveneens altijd groen blijvende- buxus daarvoor in de plaats gekomen. De buxusblaadjes staan symbool voor de palmbladeren waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld. In sommige streken maakt men een krans van buxustakken in de palmpasenstok, als teken van het eeuwig leven. Want een cirkel is immers oneindig.In memoriam diaken Pierre Gielen

Op maandag 12 maart overleed

 • dhr. Pierre Gielen

permanent diaken van het bisdom Roermond. In ons cluster beter bekend als assistent in hoofdzakelijk de parochie St. Servatius in Nunhem. Maar ook in de overige parochies werd veelvuldig een beroep op hem gedaan. Hij was graag gezien. Zijn vriendelijke en innemende persoonlijkheid opende vele deuren. Menig kind is door hem gedoopt, zijn record: 97 dopen in één jaar tijd! Trouw bezocht hij de zieken in de diverse parochies, verzorgde avondwaken en woord-en communievieringen. Hij assisteerde bij eucharistievieringen, uitvaarten en processies. Op Pierre kon men bouwen. Sinds Pierre en zijn vrouw Ans naar Wessem verhuisden, missen onze clusterparochies een waardevolle kracht. Vandaag, vrijdag 16 maart, de dag waarop Pierre en Ans 50 jaar getrouwd zouden zijn, hebben wij in een respectvolle viering afscheid van hem genomen. Vanaf deze plaats spreken wij onze oprechte dank uit voor alle inzet in onze parochies.

Pierre Gielen, moge je in vrede rusten.Versieren wegkruisen

Horn: Voor het elfde achtereenvolgende jaar verzorgt een groep dames van de heemkundevereniging de versiering van de drie wegkruisen in ons dorp. Er worden kransen gemaakt van coniferengroen en buxustakjes, met papieren bloemen in de kleuren geel en wit.

Hiervoor wordt speciaal ‘vliegerpapier’ gebruikt dat sterker is en weer- en windbestendig. Rinus Graef zorgt dat deze kransen stevig op de kruisen worden bevestigd. Dit klein religieus erfgoed in oos Häör staat dan weer te pronken in het zonlicht en laat de voorbijganger weten dat Pasen in aantocht is. Een mooie oude traditie die het behouden waard is! Let er eens op wanneer  u in het Limburgse land onderweg bent.  Diverse dorpen in de buurt hebben het goede voorbeeld van Heemkundevereniging Horn reeds gevolgd, zoals o.a. Haelen en Beegden. Ook hier worden de wegkruisen de laatste jaren versierd. Dank aan alle vrijwilligers voor hun aandacht voor dit mooie gebruik in onze provincie.

Deze kransen op het kruis zijn als een teken van eeuwig leven. Want een cirkel is immers zonder begin en zonder einde, oneindig.Paascommunie

Alle  Parochies: Bent u ziek of slecht ter been en u wilt graag de Paascommunie thuis ontvangen, dan is één telefoontje naar uw eigen parochiecentrum genoeg.

In Horn wordt de H. Communie voor Pasen dan bij u thuis gebracht op Paaszaterdag tussen 14.00 en 17.00 u.

In de overige parochies moet u even overleggen bij het parochiecentrum in uw eigen dorp. Daar gelden misschien andere tijden. Belt u zelf, of een familielid kennis of buur, om uw naam en adres op te geven.

Wij wensen u alvast een Zalig Pasen. Opgeven bij voorkeur vóór vrijdag 30 maart.actie Kerkbalans 2018

Actie KERKBALNS 2018

'GEEF OM JE KERK....!!

DOE MEE!
 

 Vieringen tijdens het Paastriduum v.a. 29 maart

Haelen: Donderdag 19.00 u. Avondmis van Witte Donderdag. Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.
Tijdens deze viering vieren wij dat Jezus ons zijn mooiste geschenk naliet, de H. Eucharistie

Pl. Eucharistieviering voor het gehele cluster

GOEDE VRIJDAG   vasten- en onthoudingsdag

15.00 u. Kruisweg in Haelen en Horn

In gebed en overweging gaan wij met Jezus de weg naar Golgotha

19.00 u. Horn Goede Vrijdagviering

Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus. In deze vieringen luisteren wij naar het passieverhaal en vereren het kruis.

Viering voor het gehele cluster

Stille Zaterdag 18.30 u. Buggenum gezinsviering
Stille Zaterdag 21.00 u. Horn Pl. Paaswake

Viering voor het gehele cluster.       Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Om alvast te noteren:

Woensdag 28 maart 19.00 u. In de Christoffel kathedraal in Roermond  ‘Chrismamis.’ Tijdens  deze H. Mis worden de olie voor de zieken en de geloofsleerlingen gezegend en het chrisma. De priesters hernieuwen hun wijdingsbeloften. Iedereen is welkom.

Witte Donderdag 19.00 u. Haelen  Pl. Eucharistieviering voor het gehele cluster

Goede Vrijdag 15.00 u. Kruisweg in Haelen en Horn

Goede Vrijdag 19.00 u. Horn Goede Vrijdagviering voor het gehele cluster

Stille Zaterdag 18.30 u. Buggenum gezinsviering

Stille Zaterdag 21.00 u. Horn Pl. Paaswake voor het gehele cluster

Zondag Hoogfeest van Pasen 09.30 u. Nunhem Pl. Eucharistieviering

Zondag Hoogfeest van Pasen 11.00 u Haelen Pl. Eucharistieviering voor het gehele cluster.

Maandag 2e Paasdag 11.00 u. Horn Pl. Eucharistieviering voor het gehele clusterBuggenum: Twee koren Amicala en St. Aldegundis verzorgen samen de H. Mis

GEZAMENLIJK OPTREDEN DAMESZANGGROEP AMICALA URMOND EN DAMESKOOR BUGGENUM.

Dameszanggroep Amicala uit Urmond en dameskoor Aldegundis uit Buggenum, luisteren op zondag 8 april om 9.30 uur gezamenlijk de mis op in de Aldegundiskerk in Buggenum.
Dameszanggroep Amicala staat o.l.v. Margot Eijssen, en dameskoor Buggenum o.l.v. Marie-Louise Leijnse-Schreurs.
Zo hebben beide koren een nieuwe tweestemmige mis ingestudeerd, en de wisselende gezangen zijn ook leuk voor naar te luisteren.
Beide koren hopen op veel belangstelling om er zo een indrukwekkende viering van te maken.Aanmelden vormelingendag

Op zaterdag 14 april vindt in Roermond de jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen plaats. De inschrijving voor de dag is geopend. Alle vormelingen van dit schooljaar zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Het thema van de Christoffeldag is dit jaar ‘Vol vuur vooruit’. 

Net als Max Verstappen kan ook de Heilige Geest vol vuur je leven binnen komen racen. Wat is dan jouw reactie als tiener of jongvolwassene? Daarover gaat het tijdens de vormelingendag. Op het programma staan sport en spel, catechese en een bezoek aan de bisschopskerk centraal.
Aanmelden kan via: www.christoffeldag.nlDekenale Bedevaart naar Tongeren 15 mei 2018

BEDEVAART  Tongeren

 

Wilt u graag een keer een dag naar Tongeren gaan op bedevaart naar Maria Oorzaak Onzer Blijdschap?

En dan met de deken, pastoors, kapelaans en parochianen uit uw eigen dekenaat Thorn ?  

Dat kan op dinsdag 15 mei 2018.

Tot het dekenaat Thorn behoren: Cluster Emmaüs: Beegden,

Heel, Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn, Wessem.

Cluster Kana: Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, Heibloem, Neer en Roggel.

Cluster Tabor: Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Daarmee is de bus betaald,

   maar verder is niets inbegrepen. In Tongeren zijn voldoende eetgelegenheden en u kunt  

   ook zelf brood meenemen.

* Heenreis: Vanaf 8.00 uur, afhankelijk van de opstapplaats. De opstapplaatsen en

   vertrektijden hoort u later, nadat de aanmeldingen bekend zijn.

* Terugreis: Vertrek vanuit Tongeren om ca. 17.00 uur.

* Voor de hele organisatie en de goede gang van zaken is het wel wenselijk, dat u een Aanmeldingsformulier invult (Liggen in de kerk of op het parochiekantoor).

Aanmelden vóór 15 april op onderstaand adres.  

Aanmelden bij uw eigen parochiecentrum

Haelen: Parochiecentrum   tel: 593712       of e-mail:   st.lambertus@kpnmail.nl

Horn:     Parochicentrum     tel: 581234       of e-mail:  contact@martinuskerkhorn.nl

Buggenum:                                                      e-mail:  aldegundis@kpnplanet.nl

Hierlangs afknippen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDINGSFORMULIER

 

NAAM:________________________________________________

 

ADRES:_______________________________________________

 

TELEFOON NUMMER: ____________________________________

 

gaat op dinsdag 15 mei 2018 mee met de Dekenale bedevaart naar TONGEREN.

Voor de bus is € 20,- contant betaald.Belangrijke data in het nieuwe schooljaar.

Om alvast te noteren:

H. Vormsel:            

Horn: vrijdag 23 maart 19.00 u.

Eerste H. Communie:

Horn: donderdag 10 mei  10.30 u.

Dankviering:  na de Eerste H. Communie

Horn: zaterdag 19 mei 17.45 u.Belangrijke data in 2018

Belangrijke data in het jaar 2017 

Om alvast te noteren:

De volgende data hebben wij voor u op een rijtje gezet:

2018        2018          2018

We kunnen u alvast een aantal belangrijke data doorgeven om in uw agenda te noteren, voor het komende jaar 2018.

H. Vormsel:

 • Horn: vrijdag 23 maart om 19.00 u. Vicaris Schnackers

Eerste H. Communie:

 • Horn: donderdag Hemelvaartsdag 10 mei

Dankviering:

 • Horn: zaterdag 19 mei 17.45

Maria ten Hemelopneming:

 • Haelen: zaterdag 18 augustus 18.00 u.
 • Buggenum: zaterdag 18 augustus 19.15 u.
 • Nunhem: zondag 19 augustus 09.30 u.
 • Horn: zondag 19 augustus 11.00 u. en zegening van de Kroedwês

Kerkemis op het Kiosk: t.g.v. de kerkmis

 • Horn: zondag 26 augustus 11.00 u. op het Kiosk i.s.m. Harmonie de Drie
                                                                                                          Horens


DOOPVOORBEREIDINGSAVONDEN in het 1e halfjaar 2018 [week 1 Hunsel, week 3 Haelen]

TIJDSTIP: VAN 20.00 UUR TOT 21.30 UUR 
Contactpersoon Hunsel: Mariëlle Aendenromer,563199
Contactpersoon Haelen: Marrije Vos, 592077 / 06 49872802

Op de eerste en de derde dinsdag in de maand.

i.v.m. aanmelding a.u.b. aangeven voor welke parochie u kiest     

Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen voorbereidingbijeenkomsten

2018

maart 2018

 •  dinsdag 6 maart  Hunsel  Berkemeijer
 •  dinsdag 20 maart  Haelen  Dieteren

april 2018

 • dinsdag 3 april  Hunsel  Bodden
 • dinsdag 17 april  Haelen Lipsch

mei 2018

 • Dinsdag 1 mei  Hunsel  Maessen
 • Dinsdag 15 mei  Haelen  Dieteren

juni 2018

 • Dinsdag 5 juni  Hunsel  Berkemeijer
 • Dinsdag 19 juni  Haelen  Vankan

 

 

 

 

 

 Data Bijbelavond in het 1e halfjaar van 2018

2018

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2018

 • 27 maart Neer:

Het evangelie van Witte Donderdag: De voetwassing Joh. 13, 1-20

 • 24 april Haelen:

2e lezing van de 5e zondag van Pasen jaar B: 1e brief van Johannes 3, 11-24

 • 29 mei Neer:

1e lezing van de zondag van de H. Drie-Eenheid jaar B: Deuteronomium 4, 25-40

 • 26 juni Haelen:

Evangelie van het geboortefeest van Johannes de Doper: Elisabeth en Zacharias Lc. 1, 57-80

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 Bijbelgespreksavonden De Bijbel nader verklaard

Sinds 2012 vinden er in ons cluster éénmaal per maand, gespreksavonden plaats rondom de Bijbel. Tot nu toe is het een constant succes gebleken. Ook dit jaar 2017 willen wij daar graag een vervolg aan geven.

Niet aan de hand van een cursus maar door deze maandelijkse verdiepingsavond. Iedereen :  Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen maar dan ook echt iedereen, is van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een evangelie, meestal het evangelie van de eerstvolgende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek zal plaats vinden aan de hand van b.v. de volgende vragen:

Wat is de inhoud?  Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms ook gecompliceerde verhalen in de Bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu?

Met andere woorden: aan de hand van een Bijbelverhaal, willen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan, voor onze tijd, concretiseren. De bijeenkomsten vinden in principe plaats op de laatste dinsdag van de maand,van 20.00 u.  tot 21.30 u. De avonden zullen afwisselend gehouden worden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Gespreksleider: Pastoor Constantijn Dieteren. Loop gerust eens vrijblijvend binnen. Deelname is gratis en u bent van harte welkom.

De volgende data in het 1e halfjaar zijn:

2018

 • 27 maart Neer:

Het evangelie van Witte Donderdag: De voetwassing Joh. 13, 1-20

 • 24 april Haelen:

2e lezing van de 5e zondag van Pasen jaar B: 1e brief van Johannes 3, 11-24

 • 29 mei Neer:

1e lezing van de zondag van de H. Drie-Eenheid jaar B: Deuteronomium 4, 25-40

 • 26 juni Haelen:

Evangelie van het geboortefeest van Johannes de Doper: Elisabeth en Zacharias Lc. 1, 57-80

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.Tarieven van 2018-2019 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.webdesign horvers.net