Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Wereld Jongeren Dagen 2019 in Panama
Lees meer >>>
Koorkringmis in Heythuysen
Lees meer >>>
Gezinsmis ‘Franciscus, vriend voor al wat leeft’
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 25-9-2018
09.00 uur

Neer Parochiecentrum
Lees meer >>>
Dinsdag 25-9-2018
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk H. Cleophas
Lees meer >>>
Zondag 30-9-2018
11.00 uur

Eucharistieviering
26e zondag door het jaar Ev: Mc. 9, 38-48
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Wereld Jongeren Dagen 2019 in Panama

Bisdom geeft korting op WJD-reis

De katholieke Wereldjongerendagen is een enorm evenement dat elke twee of drie jaar in een ander werelddeel plaatsvindt. Meestal komen er meer dan een miljoen gelovige jongeren naartoe. Jongeren die deelgenomen hebben, spreken allemaal van een “fantastische ervaring”. De eerst volgende WJD zijn in januari 2019 in Panama.

Voor Europese begrippen is januari misschien een vreemd moment, maar voor de helft van de wereld is dat de zomerperiode. Vanuit Nederland worden er diverse mogelijkheden aangeboden om naar de WJD in Panama toe te gaan. Een van de reizen is min of meer de voorkeursreis van het bisdom Roermond. Dat is de variant waarin ook het Mariabedevaartsoord Guadalupe in Mexico wordt bezocht. Jongeren die voor deze variant kiezen, kunnen een korting van €300 krijgen op de reissom.

Kijk voor alle reismogelijkheden op: http://wjd.jongkatholiek.nl/reismogelijkheden/


Koorkringmis in Heythuysen

In Heythuysen vond op vrijdag 14 september de ‘Koorkringmis’ plaats. Deze H. Mis is in de loop der jaren in de plaats gekomen van de  KIA -avonden (Koren Instructie avonden) voor kerkkoren. Voor deze Eucharistieviering studeren alle deelnemende kerkkoren een vastgesteld programma in. De vaste gezangen waren van de VIII Gregoriaanse mis. De verdere muzikale en vocale verzorging stond onder leiding van dhr. Luc Jacobs met aan het orgel mw. Petra van Aart en Loek Stultiens. Deken Maessen kon niet aanwezig zijn en de parochiepriesters Pastoor Marcus Vankan, Pastoor Constantijn Dieteren en Kapelaan Patrick Lipsch, celebreerden deze H. Mis waar zo'n 80 zangers en zangeressen van diverse kerkkoren uit het dekenaat  aan deelnamen. Er werd goed en met overgave gezongen, want niets is fijner dan met veel mensen samen zingen. Mooie gezangen, die ook bruikbaar zijn in de H. Missen in de eigen parochie en in het eigen repertoire kunnen worden opgenomen, aangeleverd door Luc Jacobs en Loek Stultiens. We hopen natuurlijk dat van deze samenzang de inspiratie is uitgegaan die mensen aanspoort zich aan te melden als zanger of zangeres. Ons gaf het een 'boost'! U ook? Aansluitend was er koffie mét en gelegenheid gezellig bij te praten en de H. Mis de revue te laten passeren met de leden van de andere koren.

Aan iedereen die op wat voor wijze dan ook heeft meegewerkt aan deze geslaagde koorkringmis, HARTELIJK DANK

Het volgend jaar is er vast en zeker weer een Koorkringmis, in een ander dorp en op een andere dag. Wij kijken er naar uit. Zorgt u dan ook dat u erbij bent??

foto: Luc Jacobs


Gezinsmis ‘Franciscus, vriend voor al wat leeft’

Horn: Sint Franciscus, mensenvriend en dierenvriend. Daarover gaat de gezinsmis a.s. zondag 30 september. Wij zien natuurlijk heel graag veel kinderen in deze viering, die samen zingen, samen bidden, teksten lezen en de tafel klaarmaken. Breng de papa’s en de mama’s mee, je broertjes en zusjes, dan maken we er samen een hele mooie viering van. De H. Mis begint om 11.00 u. en er is plaats voor iedereen. Tot zondag!


Deeltijdopleidingen theologie en pastoraat

Het geloof doorgeven is niet alleen een taak van priesters en diakens, maar ook – en misschien wel op de eerste plaats – van parochianen. Elke geloofsgemeenschap drijft op actieve vrijwilligers of andere geïnteresseerde gelovigen die zich net wat meer verdiepen in de vraag waarom we samen kerk zijn. Voor deze geïnteresseerde gelovigen kent het bisdom Roermond twee vormingsmogelijkheden die cursussen, modules of een volledige opleiding theologie en pastoraat aanbieden.

In Roermond is de catechistenopleiding Kairos gevestigd. Deze biedt wat meer praktisch gerichte opleidingsmogelijkheden aan. Dit varieert van een korte cursussen ‘lector’ of ‘doopvoorbereiding’ tot een meerjarige opleiding tot catechist.

Het Theologisch Instituut Rolduc in Kerkrade biedt mogelijkheden voor mannen die permanent diaken willen worden of mannen en vrouwen die professioneel aan de slag willen als pastoraal werker/werkster, geestelijk begeleider of docent godsdienst/levensbeschouwing. Ook mensen die voor hun persoonlijke vorming een of meer cursussen willen volgen zijn bij het theologisch instituut van harte welkom.

Beide opleidingen – Kairos en Theologisch Instituut – zijn deeltijdopleidingen. Dat wil zeggen dat alle cursussen in het weekend worden gegeven, waardoor het ook voor mensen met een baan mogelijk is hieraan deel te nemen. Beide opleidingen kennen een breed aanbod van mogelijkheden voor mensen die in parochies actief zijn. Inschrijven voor het nieuwe cursusjaar is nog mogelijk.

Meer informatie: www.catechistenopleiding.nl of www.rolduc.nl of (045) 5466930 (Kairos) of (045) 5466810 (Theologisch Instituut Rolduc)


Zin-vol Zinvol

‘Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is’’

 

 

 

 


Herfst in aantocht

Deze maand begint de herfst. Er zijn mensen die zich verheugen op de stormwinden die gaan komen: dat heeft wel iets. Vaker worden de jaargetijden ook vergeleken met de belangrijkste periodes in ons leven. Het kan stormen in een mensenleven: zeker als je de winter van je leven begint te voelen. Het kan ook stormen in onze maatschappij en in onze kerk. En dat doet het op dit moment. Voor gelovigen, priesters, bisschoppen en paus is het geen gemakkelijke tijd. Hoe blijf je gelovig in een stormende kerk? Dat antwoord is moeilijker dan de vraag. In onze Kerk zijn twee punten van belang: het fundament en het gebouw dat wij optrekken als gelovigen. Het fundament is Christus en het gebouw is de Kerk met de geloofsleer, de structuren enzovoort. Niet onbelangrijk… maar toch. In een periode van storm is steunen op het fundament - Christus de Heer - voor ons de weg om niet mee te waaien of om te waaien. Hij is trouwens altijd het fundament. Sint Petrus zegt het zo: “Ons thuis is Christus” en hoe we als Kerk ook ons best doen om bij de tijd  te komen: ons leven is Christus. Het middelpunt van een gelovig leven is Christus. We hoeven geen Kerk te maken en ook geen geloof. Christus is het hart van ons leven. Dat Hart van ons leven vieren we elke zondag en in elke heilige Mis. “Ik ben het Brood des levens”, zegt Christus. Wie zijn hart opent en viert zal niet zo vlug omwaaien. De liefde van Christus draagt ons in ons leven. Gelovigen die dit geloof belijden zullen, ook al is de geloofsgemeenschap nog zo klein, altijd een  vitale, levende gemeenschap zijn. “Ik ben met u tot het einde der tijden”, zegt Christus. De tijd waarin we leven is ons gegeven: met zijn moeilijkheden en zijn mogelijkheden maar bovenal met de Levende Heer in ons midden.

 

René H.M. Maessen, pastoor-deken         


Gezinsbedevaart: Met kinderen naar Lourdes

Met de kinderen of kleinkinderen naar Lourdes! Veel mensen zouden dat graag eens willen. In de herfstvakantie (13 t/m 20 oktober) is er vanuit Limburg een speciale gezinsbedevaart naar Lourdes.

 Tijdens de reis wordt er een speciaal op kinderen afgestemd programma aangeboden. Zo kunnen ze

spelenderwijs kennismaken met Lourdes en het verhaal van Maria en Bernadette. Deze gezinsreis (ook opa’s en oma’s zijn welkom) wordt tegen zeer gereduceerd tarief aangeboden.

Vraag de speciale brochure aan bij het Huis voor de Pelgrim in Maastricht via info@huisvoordepelgrim.nl, bel (043) 3215715 of kijk www.huisvoordepelgrim.nl


Allerzielenlof en zegening van de graven

Allerzielenvieringen in onze parochie:

Om u tijdig te informeren én voor de duidelijkheid volgen hieronder de data waarop in onze parochie Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd. Die ene dag in het jaar dat wij gezamenlijk en in het bijzonder onze dierbaren gedenken en stilstaan bij, moeder, vader, broer of zus, man of vrouw, of zelfs het kind dat we altijd meedragen in ons hart.

Hoogfeest van Allerheiligen:

Haelen: zaterdag 27 oktober 18.00 u.

Buggenum: zaterdag 27 oktober 19.15 u.

Nunhem: zondag 28 oktober 09.30 u.

Horn: zondag 28 oktober 11.00 u.

Allerzielenlof en zegening van de graven:

Horn: > Attentie<  op zondag 28 oktober worden de graven op het oude kerkhof (bij de kerk) aansluitend aan de H. Mis van 11.00 u. gezegend.

Zegt het voort!!

Horn: Allerzielenlof op zondag 28 oktober 13.30 u. in de kerk met aansluitend én uitsluitend zegening van de graven op de Algemene begraafplaats aan de Haelerweg.

Nunhem: Allerzielenlof op zondag 28 oktober 15.30 u. met aansluitend de zegening van de graven

Wilt u dit a.u.b. ook doorgeven aan uw familie, vrienden en kennissen. Bij voorbaat onze dank.

U kunt dit bericht ook vinden onze federatiesite:

www.parochiefederatie.nl


Oktobermaand Rozenkransmaand

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Enkele jaren geleden zijn daar de Geheimen van het Licht aan toegevoegd. Al in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Het was met name de H. Dominicus van Caleruega (1170-1221), stichter van de Dominicanen, die dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen was. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen, waarvan de meest bekende in 1475 te Keulen werd opgericht en vandaar over de hele wereld verspreid.

Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt.

De rozenkrans is een gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, telkens afgewisseld door een grotere kraal. Aan dit snoer werd ter ere van Maria bij elke kraal een Weesgegroet, dus in totaal 150 Weesgegroeten gebeden. De grotere kraal betrof het Onze Vader.

De tegenwoordig gebruikelijke en in de volksmond genoemde 'rozenkrans' is feitelijk het zogeheten 'rozenhoedje'. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige maagden werd afgebeeld. Dit 'rozenhoedje' is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. Het snoer telt vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere. Met dit snoer worden niet 150 Weesgegroetjes gebeden, maar 'slechts' vijftig.

Het voortdurend herhalen van een gebed met een gebedssnoer in de hand, zoals dat bij het bidden van de rozenkrans gebeurt, is een vorm van gebed die in meer religies voorkomt, onder meer bij moslims. In veel Limburgse parochiekerken wordt speciaal tijdens de oktobermaand de rozenkrans dagelijks gebeden.


Data Bijbelavond in het 2e halfjaar van 2018

2018

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2018

 • 25 sept. Neer: Mc. 9 33-50 Strijd om de rangorde.  26e zndg. door het jaar B
 • 30 okt. Haelen: Apokalys 7, 1-17 De uitverkorenen voor Gods troon. 1e lezing                                                                     van het Hoogfeest van Allerheiligen
 • 27 nov. Neer: Joh. 19, 25-37 Jezus Sterft aan het kruis. Hoogfeest van Christus                                                                                                                   Koning
 • 11 dec. Haelen: Genesis 3, 1-23 De zondeval. 1e lezing van 8 dec. Hoogfeest                                                                              van Maria onbevlekt ontvangen

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Gezamenlijke Doopvoorbereidingsavonden 2e halfjaar 2018

Doopvoorbereidingsavonden  2018

Week 1 Hunsel,   week 3 Haelen    Locaties: Parochiecentrum gelegen naast de kerk

Tijdstip: van 20.00 u. – 21.00 u.

Contactpersoon Haelen:

Marrije Vos, 592077 / 06-49872802                     

Contactpersoon Hunsel:

Mariëlle Aendenromer, 563199

Alleen op de dinsdagavond

i.v.m. aanmelding a.u.b. aangeven voor welke parochie u kiest

Nieuw schema 2018 2e halfjaar

Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen voorbereidingbijeenkomsten

2018

Juli 2018  +

Augustus 2018  GEEN voorbereidingsavonden

Oktober 2018:

Dinsdag 02 oktober                                Hunsel                     Bodden

Dinsdag 16 oktober                                Haelen                     Lipsch

November 2018:

Dinsdag 06 november                             Hunsel                     Maessen

Dinsdag 20 november                             Haelen                     Vankan

December 2018:

Dinsdag 04 december                             Hunsel                     Berkemeijer

Dinsdag 18 december                             Haelen:                   Dieteren


Tarieven van 2018-2019 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


Belangrijke data op een rij

‘Clustermis’ zondag 11 november 2018

11.00 u. in Horn

Viering voor het gehele cluster

 

Ceciliaviering Harmonie De Drie Horens:

Horn:           zaterdag 17 november 17.45 u.

Ceciliaviering Kerkkoren: Buggenum Haelen Horn

Horn:           zondag 25 november 11.00 u.

Kerstmis:    maandag 24 december 19.00 u. Gezinsmis

                    maandag 24 december 21.00 u. Nachtmis                             

                    woensdag 26 december 11.00 u.

Oud-jaar:   

Horn:            maandag 31 dec. 18.00 u

Nieuwjaar:  2019

Buggenum:   dinsdag 01 januari 11.00 u.

Doop-dankviering: 2019

Haelen:        zondag 13 januari 11.00 u.

Horn:           zondag 03 februari 11.00 u.

H. Vormsel: 2019

Horn:           vrijdag 15 maart 19.00 u.

Haelen:        vrijdag 22 maart 19.00 u.

Solidariteitsmaaltijd MOV: 2019

Buggenum:   vrijdag 29 maart 19.00 u.

Hoogfeest van Pasen: 2019

Horn:           zondag 21 april 11.00 u.

Eerste H. Communie: 2019

Haelen:        zondag 19 mei 11.00 u.

Horn:           donderdag Hemelvaartsdag 30 mei 10.30 u.


webdesign horvers.net