Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Vakantie
Lees meer >>>
In memoriam Leo Jentjens
Lees meer >>>
Kerkproeverij
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 17-7-2018
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk
Zondag 22-7-2018
11.00 uur

Eucharistieviering
Zestiende zondag door het jaar B Ev: Mc.6, 30-34
Lees meer >>>
Dinsdag 23-7-2018
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Vakantie

De grote vakantie staat voor de deur. De scholen sluiten hun deuren, de kinderen en de leerkrachten gaan op relax-stand. Ze gaan genieten van het even niets moeten en de accu weer opladen, om straks over 6 weken, weer fris en vol animo te starten met en in een nieuwe groep, een volgende klas, een nieuwe school. Ook onze parochies schakelen een standje terug. Hier en daar gaan mondjesmaat de mensen met vakantie.
Het parochiecentrum in Haelen is op slot tot 21 augustus. In Horn blijft het parochiecentrum de hele vakantie op de vaste tijden open. Zo zingen b.v. ook de koren tijdens de vieringen in het weekeinde. De acolieten en of misdienaars, ze zijn er! Er is een aangepast schema voor de H. Missen tijdens de vakantie. Één Eucharistieviering per weekeinde en steeds in één van de 4 parochies, bedoeld voor het gehele cluster. De doordeweekse missen op de dinsdag- woensdag en donderdag worden in de vakantie opgedragen op de gewone tijd 09.00 u. in de ochtend.

De uitgever van de HBN Koerier en ’t Blaedje neemt een paar weken vakantie. Deze twee bladen zullen dus een drietal weken NIET verschijnen. Met ingang van week 30, dat is van 26 juli – 01 augustus tot en met week 32, van 09 augustus – 15 augustus, geen vertrouwde Koerier en geen Blaedje. Wij zullen u echter zo goed mogelijk blijven informeren.

Al onze 4 clusterparochies hebben een eigen website,

(zie in de kop van deze berichten) waarop u de vieringen en de intenties kunt vinden. Zij zullen die, ieder voor de eigen parochie, zo goed mogelijk bijhouden. In de uitgave van de volgende week ( de laatste vóór de vakantiestop) vindt u het schema van de Eucharistievieringen tijdens vakantie.In memoriam Leo Jentjens

Horn: op woensdag 27 juni jl. overleed

 • Dhr. Leonardus-Theodorus-- Jentjens

Voor ons en voor allen die hem kenden gewoon Leo of Lei, acoliet. Meer dan 60 jaar het vertrouwde gezicht in onze St. Martinuskerk. Altijd aanwezig, altijd inzetbaar, altijd het vaste baken, bij elke eredienst. Met een grote kennis van de liturgie en zich verantwoordelijk voelend voor het reilen en zeilen in de kerk. Zorgend dat alles op rolletjes liep, van het aansturen van de acolieten en misdienaars tot en met de voorraden in de gaten houdend  en het aanvullen van hosties en kaarsen. Trouw aan zijn vriendschappen en met een duidelijke mening waar het zijn kerk betrof, met daarbij respect voor de mening van anderen. En dat met hart en ziel. Zich gedragen en gesteund  wetend door zijn geloof in de God van alle leven. Leo, Lei, wij nemen afscheid van jou in grote dankbaarheid en wij wensen je dat je mag thuiskomen daar waar je met open armen ontvangen zult worden in het huis van de Vader, waar jij je hele leven je beste krachten aan hebt gegeven. Moge je nu leven in die eeuwige liefde en vrede. 

Wij wensen zijn vrouw Riny, de kinderen, de kleinkinderen en familie alle kracht toe bij het verwerken van het verdriet om deze zo bijzondere man en vader.

Moge je in vrede rusten.Kerkproeverij

                                                                                                               
De kerkdeur staat open.

Ik zou best weer eens naar binnen willen.

Maar kan ik dat maken,

ik ben al zolang niet meer geweest?

 

Je kunt het orgel buiten horen spelen.

Zouden ze nog steeds dezelfde

liedjes zingen

als toen ik nog vaker naar de mis ging?


Waarom ik al zo lang niet meer geweest ben?

Ach, niemand deed het meer

en het klonk zo ouderwets

als je zei dat je wel nog naar de kerk ging.

 

Maar soms heb ik best

een beetje heimwee.

Naar de wierook, naar een goeie preek.

En naar het kaarsje opsteken bij Maria.

 

Ik zou best nog wel eens

die sfeer in de kerk willen proeven

en zachtjes willen bidden.

Zal ik naar binnen gaan?                                  

De deur staat al open…Ga met Gods zegen

Wij wensen u een prachtige, ontspannen vakantie toe, thuis of ver weg. Met nieuwe ontdekkingen of wat meer verdieping in uw eigen omgeving, het aanhalen van familiebanden of vriendschappen. Misschien tijd om nieuwe vrienden te maken. Hoe het ook zij of wat u ook kiest, blijf gezond en ga met Gods zegen. Wij willen u graag de volgende gedachte meegeven:.

Zegenbede:

Loop voor ons uit, Heer ..om ons de rechte weg te wijzen
Ga naast ons … om met ons uw vriendschap te delen
Sta achter ons … om ons rugdekking te geven
Wees onder ons … om ons bij vallen op te vangen
Woon in ons  om ons de kracht te geven voor alledag
Wees om ons .. als een muur van liefde tegen zorg en angst
Wees boven ons … om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen.Zin-vol Zinvol Frederik van Eeden

‘De zon wil ook wel door de kleine raampjes schijnen’ 

 

 Bijbelgespreksavonden

Gespreksavonden rondom de Bijbel

Sinds 2012 vinden er in ons cluster éénmaal per maand, gespreksavonden plaats rondom de Bijbel. Tot nu toe is het een constant succes gebleken. Ook dit jaar 2017 willen wij daar weer graag een vervolg aan geven.

Niet aan de hand van een cursus maar door deze maandelijkse verdiepingsavond. Iedereen :  Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen, maar dan ook echt iedereen, is van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een evangelie, meestal het evangelie van de eerstvolgende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek zal plaats vinden aan de hand van b.v. de volgende vragen: Wat is de inhoud? 
Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms ook gecompliceerde verhalen in de Bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu? Met andere woorden: aan de hand van een Bijbelverhaal, willen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan, voor onze tijd, concretiseren. De bijeenkomsten vinden in principe plaats op de laatste dinsdag van de maand, van 20.00 u.  tot 21.30 u. De avonden zullen afwisselend gehouden worden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Gespreksleider : Pastoor Constantijn Dieteren. Loop gerust eens vrijblijvend binnen. Deelname is gratis en u bent van harte welkom. De eerstkomende avond is op dinsdag 24 juli Neer: besproken wordt dan

het Evangelie volgens Joh. 6, 1-15 de Wonderbare broodvermenigvuldiging. 17e zndg. door het jaar BKerkklokken van de St. Martinuskerk Horn

Horn: jl. zondag 08 juli 2018 heeft dhr. Tim Flentge een video opname gemaakt van onze klokken en hun prachtig geluid.

Boven in de toren is door dhr. Flentge op video vastgelegd hoe dit allemaal automatisch gebeurd.

In welk jaar de klokken zijn gemaakt en gegoten, b.v. welke slagtoon elke klok heeft en door wie ze zijn geschonken.

Ze hebben alledrie een opschrift dat hieronder staat vermeld

Klok 1: Gieter: Petit & Fritsen Gietjaar: 1948 Slagtoon: Fis1 Diameter: ? mm Gewicht: ? Kg Opschrift boven: (kan ik niet allemaal goed lezen, maar het is in de video meegenomen) Opschrift midden: teUtonICa abLata VI VIVos renoVata VoCo MortUos pIe pLango UnI trino DeIparae CantIto

Klok 2: Gieter: Petit & Fritsen Gietjaar: 1946 Slagtoon: Gis1 Diameter: ? mm Gewicht: ? Kg Opschrift boven achterkant: UNI TRINO DEIPARAE CANTITO Opschrift boven voorkant: D.D CATHARINA KNIPPENBERG ET PETRONELLA PETERS - A.D. 1946

Klok 3: Gieter: Petit & Fritsen Gietjaar: 1948 Slagtoon: Ais1 Diameter: ? mm Gewicht: ? Kg Opschrift: LUDOVICUS GIEZEN ET MARIA HOUX DEDERUNT - A.D 1948

Indeling video: 0:19 Overzicht

Klok 1 0:55 Solo luiden Klok 1 3:30 Overzicht

Klok 2 4:14 Solo luiden Klok 2 6:15

Overzicht Klok 3 6:57 Solo luiden Klok 3 10:23    

Volgelui (plenum)  

Om het hele filmpje te bekijken en beluisteren kunt u de volgende link aanklikken

U kunt dit filmpje bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=kpzu0Ikeo2MOverzicht Eucharistievieringen tijdens de vakantie

Tijdens de vakantie is het schema van de H. Missen in de diverse clusterparochies enigszins gewijzigd. Bovendien  verschijnen de HBN Koerier en 'Blaedje 3 weken niet.

Daarom onderstaand een overzicht waar u de H. Mis kunt bijwonen tot 15 augustus en tevns van de al bekende intenties:

Buggenum:

 • Zo 29 juli 09.30 u. Int: voor alle zieken en overledenen van de parochie;    
 • Zo 12 aug. 09.30 u. Int: zeswekendienst voor Jac Schaeken; gest. jrd. Anna Catherina Curvers; jrd. Piet Janssen; (viering voor het hele cluster)

Haelen:

 • Do 26 juli 09.00 u.
 • Zo 29 juli 11.00 u. Int: jrd. May en Frans Vos-Dekkers en ouders van Leeuwen;                                                                                       Fluit: Nancy van Gehlen    
 • Do 02 aug. 09.00 u.
 • Vrij 03 aug. 19.00 u. De Horst Int: Ton Caris nms. de buurtbewoners van Onder                                                                                                                    de Wiën
 • Za 04 aug. 18.00 u. Int: jrd. Huub Odekerken; Jan Thomas; Alda en Betsie                                         Poels; Maria Nijssen, ouders; G. Nijssen-Boumen en fam.                                                                                   (viering voor het hele cluster)
 • Do 09 aug. 09.00 u.

Horn

 • Za 28 juli 17.45 u. Int: overl. ouders Christien en Harry Brauer;
 • Di  31 juli 09.00 u.
 • Vrij 03 aug. 09.30 u. Daalakkerserf
 • Di  07 aug. 09.00 u.
 • Za 11 aug. 17.45 u. Int: gest. jrd. overl. ouders Alphons Link en Cor Link- van                                                                           Loon; (viering voor het hele cluster)
 • Di 14 aug. 09.00 u.

Nunhem:

 • Za  28 juli  19.15 u.  Nunhem Latijnse avondmis
 • Wo 01 aug. 09.00 u. Nunhem Servaaskapel
 • Zo  05 aug. 09.30 u. Nunhem (viering voor het hele cluster)
 • Wo 08 aug. 09.00 u. Nunhem Servaaskapel
 • Wo 15 aug. 09.00 u. Nunhem Servaaskapel


Data Bijbelavond in het 2e halfjaar van 2018

2018

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2018

 • 24 juli Neer:  Joh. 6, 1-15 Wonderbare broodvermenigvuldiging.  17e zndg.
                                                                                                  door het jaar B
 • 28 aug. Haelen: Mc. 7, 1-23 De reinheid.  21e zndg. door het jaar B
 • 25 sept. Neer: Mc. 9 33-50 Strijd om de rangorde.  26e zndg. door het jaar B
 • 30 okt. Haelen: Apokalys 7, 1-17 De uitverkorenen voor Gods troon. 1e lezing                                                                     van het Hoogfeest van Allerheiligen
 • 27 nov. Neer: Joh. 19, 25-37 Jezus Sterft aan het kruis. Hoogfeest van Christus                                                                                                                   Koning
 • 11 dec. Haelen: Genesis 3, 1-23 De zondeval. 1e lezing van 8 dec. Hoogfeest                                                                              van Maria onbevlekt ontvangen

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 Gezamenlijke Doopvoorbereidingsavonden 2e halfjaar 2018

Doopvoorbereidingsavonden  2018

Week 1 Hunsel,   week 3 Haelen    Locaties: Parochiecentrum gelegen naast de kerk

Tijdstip: van 20.00 u. – 21.00 u.

Contactpersoon Haelen:

Marrije Vos, 592077 / 06-49872802                     

Contactpersoon Hunsel:

Mariëlle Aendenromer, 563199

Alleen op de dinsdagavond

i.v.m. aanmelding a.u.b. aangeven voor welke parochie u kiest

Nieuw schema 2018 2e halfjaar

Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen voorbereidingbijeenkomsten

2018

Juli 2018  +

Augustus 2018  GEEN voorbereidingsavonden

September 2018:

Dinsdag 04 september                            Hunsel                     Berkemeijer

Dinsdag 18 september                            Haelen                     Dieteren

Oktober 2018:

Dinsdag 02 oktober                                Hunsel                     Bodden

Dinsdag 16 oktober                                Haelen                     Lipsch

November 2018:

Dinsdag 06 november                             Hunsel                     Maessen

Dinsdag 20 november                             Haelen                     Vankan

December 2018:

Dinsdag 04 december                             Hunsel                     Berkemeijer

Dinsdag 18 december                             Haelen:                   DieterenTarieven van 2018-2019 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.webdesign horvers.net