Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

3e zondag van de Advent Gaudete Viering Solidaridad op 16 en 17 december
Lees meer >>>
Parochiecentrum Opgeheven in Buggenum
Lees meer >>>
Zin-vol Zinvol Jean Dewaide, Geleen
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Maandag 18-12-2017
16.00 uur

Parochiecentrum enz.
Lees meer >>>
Dinsdag 21-12-2017
12.00 uur

Eucharistieviering
De Postkoets Kerstviering Senioren
Zondag 24-12-2017
17.00 uur

Eucharistieviering
Gezinsmis op Kerstavond
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

3e zondag van de Advent Gaudete Viering Solidaridad op 16 en 17 december

Solidaridadviering Thema: Om welzijn recht en vrede

Onlangs schreef Paus Franciscus in een brief over solidariteit. Solidariteit een nieuwe kijk op het leven. Echte solidariteit geeft alle volkeren de mogelijkheid het lot in eigen hand te nemen. Het stelt ieder mens in staat zich te ontwikkelen en maakt veranderingen mogelijk. Solidaridad herkent zich in deze woorden van de Paus. Zij willen een internationale organisatie zijn die werkt aan een economie die niemand uitsluit, waarin iedereen, man of vrouw, arm of rijk, jong of oud een belangrijke rol kan spelen. Dit jaar zet Solidaridad zich in voor een hoopvolle toekomst voor de koffieboeren in Centraal en Zuid-Amerika. Solidaridad traint kleine koffieboeren in klimaatvriendelijke koffieproductie. Zo houden zij hun productie op peil en gaan ze klimaatverandering tegen.

Tijdens de Eucharistievieringen in het komende weekeinde willen wij, in samenwerking met MOV, stilstaan bij koffieboeren zoals Walter Gutiérrez en zijn verhaal over zijn ‘Struggle for life’ zijn strijd voor een betere oogst en dus ook voor een beter leven.Parochiecentrum Opgeheven in Buggenum

Per 01 december is het parochiecentrum in Buggenum verleden tijd. In deze tijd van bezuinigingen alom is het niet verantwoord een duur huurpand aan te houden.

Maar geen nood, er blijft een postadres en per telefoon kunt u een afspraak maken, een intentie voor een H. Mis opgeven, inlichtingen verkrijgen, vragen stellen enz. Het postadres is: Nussestraat 2 6082 AS Buggenum. Deze locatie heeft geen openingstijden, u kunt er alleen uw schriftelijke vragen in de bus deponeren en dan komt het vast in orde. Het telefoonnummer is: 06- 39837683Zin-vol Zinvol Jean Dewaide, Geleen

Advent

Duuster wurt ’t óm ós haer,

de nach is lank en zjwart.

Veer vroage Uch in deze tied:

Brèng leech toch in oos hart!

De twiefel maak zich meister sóms,

versjtaot Geer oos versjtandj?

Veer baeje Uch noe ’t neuëdig is:

Och bei ós aan Eur handj?

Veer weite ’t waal, mer ’t geit dèks neet,

oos gemood is kawd en kil.

Veer sjmeke Uch: och help ós noe

en werm toch oze wil!

Dan weike weer ós sjtömme los

en kriege volle klank.

Veur Uch klinkt dan, es ’t kerstmis is,

weer oze blieje zank!                      

                                                  Uit: D’r Hergod versjteet och plat (2010)Kerstcommunie / Ziekencommunie Thuis

Wilt u met Kerstmis graag de H. Communie ontvangen, maar u bent niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, wegens ziekte b.v. of omdat u slecht ter been bent.

Dan kunt u contact opnemen met het parochiecentrum in uw eigen woonplaats. (De openingstijden en het telefoonnummer of e-mailadres staan in de kop van deze kerkberichten.) Geef uw naam en adres door. U kunt zich opgeven tot / met uiterlijk donderdag 21 december. In Horn wordt de communie gebracht op zaterdag 23 december tussen 14.00 en 17.00 u. In de overige parochies hoort u dat bij opgave.Kerst Collecte voor weeshuis St. Martins Port Loko Sierra Leone. Stichting Henk Arts

In het weeshuis wonen 36 kinderen van 2 tot 20 jaar. Emily Gogra en haar man Peter zorgen samen met hun medewerkster Cecile voor de kinderen. Emily en Peter hebben allebei ook een full-time baan. In het weeshuis zorgen de kinderen ook voor elkaar. Iedereen heeft zijn eigen taken, de een doet de was, de ander bakt brood of poetst. Om de drie maanden wisselen de taken zodat iedereen af en toe wat anders kan doen. Iedere ochtend als de zon op komt begint iedereen met zijn klusjes, daarna snel ontbijten en dan naar school. Een aantal kinderen is katholiek en een aantal is moslim. Hoewel Emily en haar man katholiek zijn, en het weeshuis in 1979 door een non is opgericht, houdt ieder kind het geloof van zijn/haar familie. Door de steun van onze stichting kunnen alle kinderen naar school: van peuterklasje tot beroepsopleiding of HBO.  Juist voor deze kinderen is een opleiding van groot belang. Ze hebben immers geen familie om op terug te vallen. Door hun onderwijs te bieden hebben ze een echte kans op een toekomst.

De stichting: Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat weeskinderen of kinderen in nood direct opgevangen worden. Het is een verworvenheid waar we trots op mogen zijn. Juist daarom is het goed te bedenken dat deze vanzelfsprekendheden niet overal gelden. Er zijn nog vele landen op de wereld waar zorg niet, of onder erbarmelijke omstandigheden gegeven wordt. We kunnen natuurlijk niet de hele wereld veranderen of verbeteren. Daarom zet onze Stichting zich in voor een concreet project, het St. Martins Weeshuis is Port Loko. De wil en het enthousiasme zijn daar ruimschoots aanwezig, maar het ontbreekt de mensen aan voldoende financiële middelen. Het weeshuis krijgt af en toe wat geld van individuele personen of van de plaatselijke pastoor maar geen geld van de overheid, regio of gemeente. Onze stichting zet zich in om deze aan te reiken. Wij hebben geen kantoor en evenmin betaalde medewerkers. Het geld dat de Stichting ontvangt komt volledig ten goede aan hulp. Er zijn al veel tastbare resultaten, maar we zijn er nog niet. Wij helpen als stichting direct zonder tussenkomst van andere instanties en onze steun komt direct op de plaats waar het hoort. Wij helpen het weeshuis rechtstreeks. Met deze kerstdagen vragen wij uw bijdrage onder het motto: ‘Geef de kinderen van Sierra Leone een toekomst.’

Aansluitend aan de gezinsmis op kerstavond en aan de dagmis met Kerstmis is er kerkdeurcollecte voor dit goede doelKerstexpositie ‘Op weg naar geborgenheid’

Horn:  Op 17, 25, 26 en 27 december staan de deuren van de parochiekerk St. Martinus voor iedereen open van 14.00 tot 17.00 uur.

Bezoek onze sfeervol versierde kerk om de Kerstexpo te bezichtigen. Ook kunt u een kaarsje laten branden voor uw dierbaren, luisteren naar oude kerstverhalen of  mooie kerstliederen.  De entree is gratis.

Voor en na de vieringen kunt u ook de expo bezichtigen.

U BENT VAN HARTE WELKOM.Kerstexpositie ‘Op weg naar geborgenheid’

Horn:  Op, 17, 25, 26 en 27 december staan de deuren van de parochiekerk St. Martinus voor iedereen open van 14.00 tot 17.00 u. Bezoek onze sfeervol versierde kerk om de Kerstexpo te bezichtigen. Ook kunt u een kaarsje laten branden voor uw dierbaren, luisteren naar oude kerstverhalen of  mooie kerstliederen.  

En zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een wensboom, waarin u uw kerstwens kunt ophangen. De wensen worden meegenomen in de voorbeden tijdens de H. Mis.

De entree is gratis. WELKOM.zin-vol zinvol Kerstmis

 ‘Ik verkondig u een tijding van vreugde: Heden is u een Redder geboren, Christus, de Heer’Vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar

De Eucharistievieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar in onze clusterparochies:

Kerstavond 24 december Gezinsvieringen:

 • Haelen: 17.00 u. -  
 • Horn: 19.00 u. - 
 • Buggenum: 20.30 u.

Kerstavond 24 december Nachtmis: 

 • Haelen: 21.00 u.     
 • Nunhem: 24.00 u.

Hoogfeest van Kerstmis:

 • Nunhem: 09.30 u.                                     
 • Horn: 11.00 u.

Tweede Kerstdag:

 • Haelen: 11.00 u. voor het gehele cluster

Zaterdag 30 december

 • Nunhem: 19.15 u. voor het gehele cluster

Zondag 31 december oud-jaar

 • Haelen: 18.00 u. voor het gehele cluster

Maandag 01 januari 2018 Nieuwjaar

 • Horn: 11.00 u. voor het gehele cluster

Aansluitend is er gelegenheid elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen.Tarieven van 2016-2018 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  €  25,-  (per 01 januari 2018:  € 27,50 )

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 10,-  (per 01 januari 2018:  €  12,50 )

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 50,-                                                                               (per 01 januari 2018:  € 62,50 )
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 100,-  
                                                                                ( per 01 januari 2018:  € 125,- )
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 200,-  
                                                                                (per 01 januari 2018:  € 250,- ) 

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies € 125,-   (per 01 januari 2018:  €  137,50 )
 • Voor 10 jaar: alle parochies € 250,-   (per 01 januari 2018:  €  275,-    )
 • Voor 20 jaar: alle parochies € 500,-   (per 01 januari 2018:  €  550,-   )

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies € 250,- 
                                                                               (per 01 januari 2018:  €  275,-  )
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies € 400,- 
                                                                                (per 01 januari 2018:  €  440,- )
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 400,- (per 01 januri 2018:  € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies: € 400,-  opm. A)  (per 01 januari 2018:  € 440,-  )

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies € 400,- opm. A)  (per 01 januari 2018:  €  440,-  )

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: € 400,-  (per 01 januari 2018:  €  440,- )

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 400,-  (per 01 januari 2018:  € 440,- )

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: € 400,-  (per 01 januari 2018 : €  440,- )

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: € 25,-  (per 01 januari 2018:  €  27,50  )

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: € 50,-   (per 01 januari 2018:  €  60,-  )

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: € 50,-  (per 01 januari 2018:  €  60,-)

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.Kerstwens

Aan het einde van het jaar willen wij graag vanaf deze plaats onze dank overbrengen aan alle mensen die zich dit jaar weer hebben ingezet voor onze kerken en onze parochies. Het kerkbestuur, de kerngroepen, de acolieten en misdienaars, de kosters en de koren met hun organisten / dirigenten, de lectoren en collectanten, de vele werkgroepen en de mensen van de parochiecentra. En zeker niet te vergeten de mensen die in alle stilte en op de achtergrond zo plichtsgetrouw er voor zorgen dat alles op rolletjes loopt en er verzorgd uitziet. Waar zouden we zijn zonder al deze medewerkers en vrijwilligers. Dank u wel. Van Harte. Wij wensen u, en allen die u lief zijn, een Zalig Kerstmis toe en een Zalig en Gezegend Nieuwjaar. Pastoor Constantijn Dieteren, kerkbestuur, kerngroepen en alle parochiemedewerkers           Kerstmis 2017

Zullen wij dan

jij en ik

met een hart van goud

in het flakkerend licht

naar de mensen gaan.

 

En telkens beschroomd

op de drempel staan,

de mirre van hoop,

de wierook van eerbied

voorzichtig in onze handen.

 

Om als een kind dat nog droomt

van een wereld die goed is,

even een glimp te zien

van God zelf

die ons aankijkt

in het gelaat van de ander                Kris GelaudeDOOPVOORBEREIDINGSAVONDEN in het 1e halfjaar 2017 [week 1 Hunsel, week 3 Haelen]

TIJDSTIP: VAN 20.00 UUR TOT 21.30 UUR 
Contactpersoon Hunsel: Mariëlle Aendenromer,563199
Contactpersoon Haelen: Marrije Vos, 592077 / 06 49872802

Met ingang van September de eerste en de derde dinsdag in de maand.

i.v.m. aanmelding a.u.b. aangeven voor welke parochie u kiest     

Nieuw schema 2017 2e halfjaar

Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen voorbereidingbijeenkomsten

december

 • dinsdag  05 december   Hunsel   Berkemeijer
 • dinsdag  19 december   Haelen   Dieteren

2018 januari

 • dinsdag  02 januari   Hunsel   Maessen
 • dinsdag  16 januari   Haelen   Lipsch

februari

 • dinsdag  06 februari   Hunsel   Bodden
 • dinsdag  20 februari   Haelen  Vankan

 

 

 

 

 

 Belangrijke data in het nieuwe schooljaar.

Om alvast te noteren:

Doop/dankviering:

Horn: 13 januari 17.45 u.

Presentatie: de communicanten stellen zich voor

Horn: zaterdag 24 februari 17.45 u.

H. Vormsel:            

Horn: vrijdag 23 maart 19.00 u.

Eerste H. Communie:

Horn: donderdag 10 mei  10.30 u.

Dankviering:  na de Eerste H. Communie

Horn: zaterdag 19 mei 17.45 u.Belangrijke data in 2017 en 2018

Belangrijke data in het jaar 2017 

Om alvast te noteren:

De volgende data hebben wij voor u op een rijtje gezet:

Kerstmis:

Kerstavond gezinsmissen:

 • Haelen: zondag 24 december 17.00 u.
 • Horn: zondag 24 december 19.00 u.
 • Buggenum: zondag 24 december 20.30 u.

Nachtmissen:

 • Haelen: zondag 24 december 21.00 u.
 • Nunhem: zondag 24 december 24.00 u.

Hoogfeest van Kerstmis:

 • Nunhem: maandag 25 december 09.30 u.
 • Horn: maandag 25 december 11.00 u.

Tweede kerstdag:

 • Haelen: dinsdag 26 december 11.00 u. voor het gehele cluster

Oud-jaars dankviering:

 • Haelen: zondag 31 december 18.00 u. voor het gehele cluster

Nieuwjaar: met aansluitend gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen

 • Horn: maandag 01 januari 2018 11.00 u. voor het gehele cluster

2018        2018          2018

We kunnen u alvast een aantal belangrijke data doorgeven om in uw agenda te noteren, voor het komende jaar 2018.

Doopdankviering:

 • Horn: zaterdag 13 januari 17.45 u.

Presentatie communicanten:

 • Horn: zaterdag 24 februari 17.45 u.

H. Vormsel:

 • Horn: vrijdag 23 maart om 19.00 u. Vicaris Schnackers

Eerste H. Communie:

 • Horn: donderdag Hemelvaartsdag 10 mei

Dankviering:

 • Horn: zaterdag 19 mei 17.45

 

 Data Bijbelavond in het 1e halfjaar van 2018

2018

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2018

 • 30 januari Neer:

1e lezing van de 4e zondag jaar B: Het boek Job Hoofdst. 7,8,9

 • 27 februari Haelen:

1e lezing van de 3e zondag van de veertig-dagentijd B:  Exodus 20, 1-17

 • 27 maart Neer:

Het evangelie van Witte Donderdag: De voetwassing Joh. 13, 1-20

 • 24 april Haelen:

2e lezing van de 5e zondag van Pasen jaar B: 1e brief van Johannes 3, 11-24

 • 29 mei Neer:

1e lezing van de zondag van de H. Drie-Eenheid jaar B: Deuteronomium 4, 25-40

 • 26 juni Haelen:

Evangelie van het geboortefeest van Johannes de Doper: Elisabeth en Zacharias Lc. 1, 57-80

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 Bijbelgespreksavonden De Bijbel nader verklaard

Sinds 2012 vinden er in ons cluster éénmaal per maand, gespreksavonden plaats rondom de Bijbel. Tot nu toe is het een constant succes gebleken. Ook dit jaar 2017 willen wij daar graag een vervolg aan geven.

Niet aan de hand van een cursus maar door deze maandelijkse verdiepingsavond. Iedereen :  Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen maar dan ook echt iedereen, is van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een evangelie, meestal het evangelie van de eerstvolgende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek zal plaats vinden aan de hand van b.v. de volgende vragen:

Wat is de inhoud?  Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms ook gecompliceerde verhalen in de Bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu?

Met andere woorden: aan de hand van een Bijbelverhaal, willen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan, voor onze tijd, concretiseren. De bijeenkomsten vinden in principe plaats op de laatste dinsdag van de maand,van 20.00 u.  tot 21.30 u. De avonden zullen afwisselend gehouden worden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Gespreksleider: Pastoor Constantijn Dieteren. Loop gerust eens vrijblijvend binnen. Deelname is gratis en u bent van harte welkom.

De volgende data in het 1e halfjaar zijn:

2018

 • 30 januari Neer:

1e lezing van de 4e zondag jaar B: Het boek Job Hoofdst. 7,8,9

 • 27 februari Haelen:

1e lezing van de 3e zondag van de veertig-dagentijd B:  Exodus 20, 1-17

 • 27 maart Neer:

Het evangelie van Witte Donderdag: De voetwassing Joh. 13, 1-20

 • 24 april Haelen:

2e lezing van de 5e zondag van Pasen jaar B: 1e brief van Johannes 3, 11-24

 • 29 mei Neer:

1e lezing van de zondag van de H. Drie-Eenheid jaar B: Deuteronomium 4, 25-40

 • 26 juni Haelen:

Evangelie van het geboortefeest van Johannes de Doper: Elisabeth en Zacharias Lc. 1, 57-80

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.webdesign horvers.net