Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Mariakapel opgeknapt
Lees meer >>>
Allerzielenlof en zegening van de graven
Lees meer >>>
Zin-vol Zinvol Paula Hagenaars
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 23-10-2018
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk H. Johannes van Capestrano, priester en patroon van de aalmoezeniers
Zondag 28-10-2018
11.00 uur

Eucharistieviering
viering van het Hoogfeest van Allerheiligen Ev: Mt. 5, 1-12a
Lees meer >>>
Zondag 28-10-2018
13.30 uur

Lof
Allerzielenlof met herdenking van de overledenen
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Informatie - Gezinsbijdrage

­­­­­­Financiën 2017 en de toekomst van de kerken in ons cluster

Ook dit jaar zal ik uitgebreid ingaan op de financiële zaken van onze
St. Martinusparochie en in het bijzonder op de toekomst van onze kerken in het cluster.

In ons financieel verslag op de vorige pagina kunt u constateren dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. Vooralsnog ziet het er niet dreigend uit. Wij halen onze targets nog net, maar daar is ook alles mee gezegd.

U ziet een positief resultaat dat te danken is aan u als parochiaan.  Nog altijd de belangrijkste inkomstenbron, de gezinsbijdragen, is slechts minimaal gedaald, maar dit totale bedrag wordt slechts door 238 gezinnen opgebracht.  Twintig procent meer zou een structurele bijdrage zijn om een gezondere financiële uitgangspositie te hebben.

Aan de uitgavenkant baart het energieverbruik ons grote zorgen, waarvoor wij momenteel geen directe oplossing hebben. Wij vinden dat, zolang het mogelijk is, nog elke week een dienst in onze kerk gehouden dient te worden. Wij bedenken (bediscussiëren/overwegen) allerlei mogelijkheden om tot een lager energieverbruik te komen.

Ondanks dat we deze maand in zee zijn gegaan met een goedkopere energieaanbieder, Energie voor Kerken,  blijft uiteraard het streven van de Kerngroep erop gericht om het energieverbruik structureel terug te dringen. Onze dagkapel in de kerk lijkt net te klein voor gebruik in het weekend, ofschoon het in de wintermanden in rustige weekenden uit te proberen valt.

Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat wij de afgelopen jaren niet alle obligaties van de hand hebben gedaan, hetgeen wel het advies was van het Bisdom. De Rabocertificaten leveren nog een mooi resultaat op van 6,5 %, terwijl de koers tot nu toe alleen maar stijgt. Dit bedraagt op jaarbasis plusminus €2.500,00. In het overzicht kunt u dit zien in de overige baten, die met een kleine €3.000,00 zijn gestegen.

Onder post 5 ziet u een grote daling van de opbrengsten uit uitvaarten en huwelijken. Deze trend zet zich door in alle parochies. Oorzaak zijn de meer en meer buitenkerkelijke uitvaarten en huwelijken.

U ziet ook dat wij door een bepaalde verzekeringsconstructie een bedrag van bijna €3.000,00 hebben bespaard.

Verder zijn er weinig andere fluctuaties in de rekening te zien.

Wij zijn in goed overleg met de besturen van alle koren in ons cluster om tot een betere samenwerking te komen. De reden is enerzijds de enorme vergrijzing binnen onze koren en anderzijds ons streven om te komen tot een kostenbesparing op de uitgaven van dirigenten en organisten.

Niet alleen de vergrijzing binnen onze koren noopt tot nadenken maar ook de vergrijzing van de kerkgangers en daarmee de zorgen over de totale financiële inkomsten op de lange termijn.

Wij zullen er in de toekomst niet onderuit komen om de samenwerking op pastoraal gebied te optimaliseren, met als doel om op termijn meer samen te doen in minder kerken.

Ja, u leest het goed, want in een normaal weekend komt het voor dat er in de 4 kerken in ons cluster samen nog slechts 100 parochianen een dienst bijwonen.

Onze moeilijke en zware taak zal voor de toekomst resulteren in het sluiten van een aantal kerken.

Had onze vorige Bisschop Frans Wiertz nog de nobele gedachten om alle kerken in de periferie open te houden, wij zullen er in toekomst niet aan ontkomen om dit te veranderen. In de blauwdruk van het Bisdom staat als streefjaar 2020. Dan moeten alle kerken er klaar voor zijn om zoveel mogelijk zelf en samen te bereiken. Dit ook in het belang van de steeds maar groeiende priestertekorten in de clusters.

Wat het beleid straks wordt van onze nieuwe Bisschop is nu nog onzeker. Een ding is wel zeker, wij moeten de regie in eigen hand houden. Wij zullen als gezamenlijke kerkbesturen in ons cluster knopen moeten doorhakken. Dit kan op den duur betekenen dat er kerken gesloten moeten worden en dit kan natuurlijk nooit zonder goedkeuring van u als parochiaan.

Het laatste wat wij willen is een sluiting van een kerk er doorheen drukken, wij moeten er allen van overtuigd zijn dat het beslist niet meer anders kan.

De parochiaan in een bepaalde kerkgemeenschap die dit gaat overkomen, moet er ook 100% van overtuigd kunnen zijn dat er absoluut geen andere mogelijkheden meer bestaan om financieel gezond te blijven in de toekomst.

Wij staan samen voor moeilijke beslissingen en verre van gemakkelijke oplossingen in de komende jaren, doch ik ben ervan overtuigd dat wij er gezamenlijk uit kunnen komen.

Als laatste wil ik u danken voor uw financiële steun in welke vorm dan ook.
En zeker niet op de laatste plaats alle vrijwilligers die de kerk letterlijk en figuurlijk openhouden.

Namens de Kerngroep Horn

Louis Vermeulen

Uw penningmeester

Horn, 4 maart 2018

 

webdesign horvers.net