Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Mariakapel opgeknapt
Lees meer >>>
Allerzielenlof en zegening van de graven
Lees meer >>>
Zin-vol Zinvol Paula Hagenaars
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 23-10-2018
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk H. Johannes van Capestrano, priester en patroon van de aalmoezeniers
Zondag 28-10-2018
11.00 uur

Eucharistieviering
viering van het Hoogfeest van Allerheiligen Ev: Mt. 5, 1-12a
Lees meer >>>
Zondag 28-10-2018
13.30 uur

Lof
Allerzielenlof met herdenking van de overledenen
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

H.missen/agenda

Zondag 19-8-2018 11.00 uur Eucharistieviering.
Viering van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming Ev. Lc. 1, 39-56

Met zegening van de Kroedwês die u na de H. Mis mee naar huis kunt nemen.

Int:

  • zeswekendienst voor Lei Jentjens;
  • ter ere van St. Rochus en voor alle levende en overl. leden van de St. Rochusput;
  • dierbare ouders Harry en Mia Dings-Heber; 
  • overleden ouders Jac Sentjens en Annie Sentjens-Giessen;

 

Zang: dames- en herenkoor      Acolieten: Louis en Wim     Lector: J. Wijnands

Collect: dhr. J. van Roij                                                         Koster: dhr. J. van Roij

Aansluitend aan deze viering wordt bij de uitgangen van de kerk gecollecteerd t.b.v. MIVA

Terug
webdesign horvers.net